మస్తీ మస్తీ (లిరిక్స్) ~ నేను శైలజ

Masthi Masthi Song Lyrics from Nenu Sailaja | Posters | Pics | Photos | Pictures | Images
Masti Masti Song - Nenu Sailaja
Song Title: Masthi Masthi
Starring: Ram, Keerthi
Album: Nenu Sailaja
Lyrics: Anantha Sriram
Singer: Sooraj Santhosh, Shwetha Mohan
Musicians
Keyboard: Krishna Prasad
Rhythm: Kalyan

English  | తెలుగు 

మస్తీ మస్తీ (లిరిక్స్) ~ నేను శైలజ

మస్తీ మస్తీ జిందగీ హే మస్తీ
ఏమైంది ఇంతకాలం ఈ సంతోషం
మబ్బుల్లోన దాచిందేమో ఆకాశం
మస్తీ మస్తీ జిందగీ హే మస్తీ
దేన్నైనా అందుకునే నిన్ను చూసి
నీకిచ్చి పంపిందేమో ఈ నిమిషం
మస్తీ మస్తీ జిందగీ హే మస్తీ
నాదేముంది నీవల్లే ఆనందం పోగేస్తున్న
నీతో వున్న క్షణములోన
నువ్విచ్చింది మళ్ళీ నీకే ఇస్తున్న
మస్తీ మస్తీ జిందగీ హే మస్తీ
నువ్వు తోడు వుంటే చాలు హాయితోనే దోస్తీ
మస్తీ మస్తీ జిందగీ హే మస్తీ
నువ్వుతోడు వుంటే చాలు సంబరాల ఆస్తి

పైవరికిల్లా వయసుకుందే ఇల్లా
చక్కేరాలు పెట్టింది ఊహ
నువ్వు తోడుగుంటే ఎంత దూరమంటే
అంత దూరమెల్లంది రా....
రెండు పక్కలకి రెండు రెక్కలొచ్చి
రేచ్చిపోయి రివ్వంది ఆశ
నిన్ను చూసుకుని నిన్న మొన్నలని
మర్చిపోయి తుళ్ళింది తెలుసా
నీ చుట్టూర నా ప్రాణం ఉల్లాసంగా తుల్లిందే
నీ ప్రాణాన్ని కట్టేసి ఊపిరిలోన దాచుకోవాలని వుందే
మస్తీ మస్తీ జిందగీ హే మస్తీ
నువ్వు తోడు వుంటే చాలు హాయితోనే దోస్తీ

గంటలయ్యే కొద్ది తగ్గిపోతువుంది
నీకు నాకు మధ్యున్న ఖాళీ
దగ్గరయ్యే కొద్ది పొంగిపోతూవుంది
నిన్ను నన్ను తాకేటి గాలి
ఉన్న చోట ఉన్న రంగు చల్లుకున్నా
జీవితంలో కొస్తుంది హోలీ
నిన్ను చూస్తూ ఉంటే  రెండు కళ్ళల్లోన
చిమ్మ చీకటైన దీపావళి
నీ మాటైన మంత్రంలా
నా గుండెల్లో మొగిందే
ఏ మంత్రంలో మాటైన
నీ పేరు కంటే తక్కువగా తోచిందే
మస్తీ మస్తీ జిందగీ హే మస్తీ
నువ్వు తోడు వుంటే చాలు హాయితోనే దోస్తీ
మస్తీ మస్తీ జిందగీ హే మస్తీ
నువ్వుతోడు వుంటే చాలు సంబరాల ఆస్తి

Back to Album

Labels: , , , , , ,