కృష్ణాష్టమి (లిరిక్స్) ~ కృష్ణాష్టమి | www.TeluguLyrics.co.in

Krishnashtami Song Lyrics in Telugu From Krishnashtami | Suni Varma | Images | Posters | Pictures | Photos | Cd Covers
Krishnashtami Song Lyrics
Song Title: Krishnashtami
Album: Krishnashtami[2016]
Starring: Sunil Varma, Dimple Chopade, Nikki Garlani
Music: Dinesh
Lyrics: Balaji
Singers: Revanth, Noel Sean, Rohit Paritala

English  | తెలుగు 

కృష్ణాష్టమి (లిరిక్స్)

గో గో గో గో గో గో గో యే..!
కొండ మీద నిండు కుండ కృష్ణాష్టమి
దాన్ని మొదటిసారి కొట్టినోడు కృష్ణాష్టమి
గీత రాసెటోడు ఉట్టి కుండే కుమ్మీ
ఆ పాల కుండ పగలగొట్టు కృష్ణాష్టమి

పేరుకేమో కృష్ణుడు
ఫేట్ కోద్ధి రాముడు
ఫైట్ టైమ్ అష్టమి
ఏత్ టైమ్ గుడ్ కమింగ్
జీన్ పాంటు గల్ఫ్ సెంటు
ఆప్ట్ ఫేట్ సెంటిమెంట్
ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఫేసు
మాడర్న్ కృష్ణుడంట వచ్చాడమ్మీ
పక్కవాడి భాధలన్ని బాగా నమ్మి
వీడి నేత్తికొచ్చి చుట్టుకుంది నస్టాస్టమి
అవి ఆర్చలేక తీర్చలేక తియ్యలేక మొయ్యలేక
ఏరికోరి తెచ్చుకున్న కష్టాస్టమి
వీడి బుర్ర బద్దలేసిపోయే కృష్ణాష్టమి

ఆన్ ద గోపిక అండ్ రాధ సేయింగ్ కృష్ణాష్టమి
ఆన్ ద గోపిక అండ్ రాధ కాలింగ్ కృష్ణాష్టమి
ఇన్ ఎ లవర్ బోయ్ మే బి కిస్ కృష్ణ కృష్ణ
ఇన్ ఎ లవర్ బోయ్ మే బి హాడ్ ఎ కృష్ణ కృష్ణ
ఇన్ ఎ లవర్ బోయ్ మే బే కృష్ణాష్టమి
ఇన్ ఆ లవర్ బోయ్ మే బి కృష్ణాష్టమి
ఇన్ ఆ లవర్ బోయ్ మే బి కృష్ణాష్టమి
ఇన్ ఆ లవర్ బోయ్ మే బి కృష్ణాష్టమి

Back to Album

Labels: , , , ,