లెఫ్టో పంజాబీ డ్రెస్సు (లిరిక్స్) ~ కృష్ణాష్టమి | www.TeluguLyrics.co.in

Lefto Punjabi Dressu Song Lyrics in Telugu From Krishnashtami | Suni Varma | Images | Posters | Pictures | Photos | Cd Covers
Lefto Punjabi Dressu Song Lyrics
Song Title: Gokula Tilaka
Album: Krishnashtami[2016]
Starring: Sunil Varma, Dimple Chopade, Nikki Garlani
Music: Dinesh
Lyrics: Balaji
Singers: Divya Kumar, Mamtha Sharma

English  | తెలుగు 

లెఫ్టో పంజాబీ డ్రెస్సు (లిరిక్స్)

లెఫ్టో పంజాబీ డ్రెస్సు రైటో రంగేలీ మిస్సు
కాకే పుట్టించినాయి కన్నె దిల్సూ
చక్కనీ చందురుడు సిక్స్ ఫీట్ అందగాడు
చూస్తే యెరుపెక్కిపోవా లేత లిప్స్
ఓ వైపు ఎర్ర బస్సు
ఇంకోటి ఎయిర్ బస్సు
చేసేయ్యనా రొమాన్స్
దిల్ మాంగే మోరే వన్స్
పీల్లోడ ఏవిటంట నాన్సెన్సు
సై అంటూ పట్టుకొరా గన్స్
రై అంటూ అంధుకోరా చాన్స్
వొళ్ళంత వూగినట్టు డ్యాన్స్
లవ్ అంటూ అంటుకుంది మాన్స్

ఉంగరాల జుట్టు పిల్లడా (పోరడా)
ఫింగర్ ఉంది రింగ్ ఎక్కడ (ఎక్కడ)
నిన్న దాక గుండెలో దడ (దడ దడ)
ఇప్పుడింకా లాగుతా జడ (నీ జడ)
చెంచాడు ప్రేమ చాలు సంధ్రాలు దాటి వస్తా
ఇన్నాళ్లు దాచుకున్న ఇంకేదో కానుకిస్తా
పిల్లో నీ ముద్దు ముచ్చటంత తీర్చనా
దిల్ జిల్ మంటూ ఉంది ఇక్కడ
హల్ చల్ చేయమాకు గుంటడ
కల్ తమ్ పంచదార తుక్కడా
హమ్ తుమ్ వోక్కటయ్యే దెక్కడ
లెఫ్తో పంజాబీ డ్రెస్సు రైటో రంగేలీ మిస్సు
కాకే పుట్టించినాయి కాన్నే దిల్సూ

స్విస్ బ్యాంక్ లాంటి పిల్లడా (అల్లుడా)
సోకులన్ని పట్టు జల్లెడ (చోరుడా)
పళ్ళతోటలున్న  పావడా (పావడా)
ఇల్లు కట్టుకొనా అక్కడ (ఎక్కడ)
చెంపల్లో పింపుల్ ఉంది
బుగ్గల్లో డింపుల్ ఉంది
సిగ్గన్న మెలక మనది
హగ్ యేసీ తీర్చమంది
పిల్లో నీ సిగ్గులోన మొగ్గలేయ్యనా
వెన్నెల్లో వేలు పట్టుకుంటా
వందేల్ల తాళి కట్టమంటా
హేయ్ టన్ ముళ్ళ ప్రేమ ఇచ్చుకుంటా
కన్నుల్లో దాచిపెట్టుకుటా
లెఫ్టో పంజాబీ డ్రెస్సు రైటో రంగేలీ మిస్సు
కాకే పుట్టించినాయి కన్నె దిల్సూ
చక్కనీ చందురుడు సిక్స్ ఫీట్ అందగాడు
చూస్తే యెరుపెక్కిపోవా లేత లిప్స్

Back to Album

Labels: , , , ,