లవ్ ఈజ్ ట్రూ (లిరిక్స్) ~ కృష్ణాష్టమి | www.TeluguLyrics.co.in

Love Is True Song Lyrics in Telugu From Krishnashtami | Suni Varma | Images | Pictures | Photos | Posters | CD Covers
Love Is True Song Lyrics
Song Title: Love is True
Album: Krishnashtami[2016]
Starring: Sunil Varma, Dimple Chopade, Nikki Garlani
Music: Dinesh
Lyrics: Anantha Sriram
Singer: Adnan Sami

English  | తెలుగు 

లవ్ ఈజ్ ట్రూ (లిరిక్స్)

కమాన్ మిస్టర్ గోపాలం
సూపర్ ఫాస్ట్ ఈ కాలం
ఇదే నేటి భూగోళం.. హో..
క్షణం వేస్ట్ కాకుండా
తేడాలేమీ రాకుండా
పాపాయికేసేయ్ గాలం.. హో..
అబద్ధాలు చెబుతున్నా
హడివిడేం చేస్తున్నా
అమాయకంగుంటుందే
మనసుని గెలిచిన తప్పు కాదు లేదోయ్
యూ నో వన్
లవ్ ఈజ్ ట్రూ యూ లవ్ ఈజ్ ట్రూ
యూ నెవర్ ఎవర్ లవ్ ఈజ్ ట్రూ
లవ్ ఈజ్ ట్రూ యూ లవ్ ఈజ్ ట్రూ
యువర్ హార్ట్ ఈజ్ టెల్లింగ్ లవ్ ఈజ్ ట్రూ
కమాన్ మిస్టర్ గోపాలం
సూపర్ ఫాస్ట్ ఈ కాలం
ఇదే నేటి భూగోళం.. హో..

కోత్త ప్లాను లేసేయ్
కోత్త మ్యాప్ గీసేయ్
కోత్త కోత్త ధారూల్లోన ఇంప్రెస్ చెయ్యరా ఓ..
ఐడియాలు మార్చేయ్
అద్భుతాలు చూపేయ్
అన్ని చేసి నిన్ను నువ్వు హైలైట్ చెయ్యరా
తప్పు కాదురా ఫ్రాడ్ చేస్తున్నా
తప్పు కాదురా చీట్ చేస్తున్నా
తప్పేం కాదు టార్గెట్ చేస్తున్నా హు..బేబీ
లవ్ ఈజ్ ట్రూ యూ లవ్ ఈజ్ ట్రూ
యూ నెవర్ ఎవర్ లవ్ ఈజ్ ట్రూ
లవ్ ఈజ్ ట్రూ యూ లవ్ ఈజ్ ట్రూ
యువర్ హార్ట్ ఈజ్ టెల్లింగ్ లవ్ ఈజ్ ట్రూ

గారడీలు చేసేయ్
గ్యాంబ్లింగ్స్ చేసేయ్
ఏదోలాగా మనసులోన ప్లేస్ పట్టరా
థీమ్ లెన్నో రాసేయ్
సింపతీని గెయిన్ చేయ్
జాలి గుండెలోన దూరి డిస్టర్బ్ చెయ్యరా
తప్పు కాదురా టచ్ చేస్తున్నా
తప్పు కాదురా స్కెచ్ యేస్తున్నా
తప్పెం కాదు ట్రాప్లో వేస్తున్న హు..
లవ్ ఈజ్ ట్రూ యూ లవ్ ఈజ్ ట్రూ
యూ నెవర్ ఎవర్ లవ్ ఈజ్ ట్రూ
లవ్ ఈజ్ ట్రూ యూ లవ్ ఈజ్ ట్రూ
యువర్ హార్ట్ ఈజ్ టెల్లింగ్ లవ్ ఈజ్ ట్రూ

Back to Album

Labels: , , , ,