మనిషి (లిరిక్స్) ~ సీతమ్మ అందాలు రామయ్య సిత్రాలు

Manishi Song Lyrics
Song Title: Manishi
Album: Seethamma Andalu Ramayya Sitralu[2016]
Starring: Raj Tarun. Arthana
Music: Gopi Sunder
Lyrics: Suddhala Ashok Teja
Singer: Ranjith

English  | తెలుగు 

మనిషి (లిరిక్స్)

మనిషి పుట్టుకేందుకు గెలిచి తీరేటందుకు     [2x]

స్టెప్పు స్టెప్పులోన వచ్చి ఎదురు ధెబ్బలెన్ని తాకినా
మరింత దూసుకెళ్లే సతుందింకా నీదే
ఉంటే ఉండనీ పోతే పోనీ గెలవలేని ప్రాణం ఎంధుకు
రానంటూ పట్టు బట్టే జట్టు మీదేలే
జాగో జాగో రే జాగో జాగో
గెలుపు వైపుకే భాగో భాగో రే
ఇదే తుది సమరం యే
మీ కరెంటు గండాలలోని మంట
ఆరేది కాదులే చలో చలో
ఆ జయాన్ని ముద్దు పెట్టె జమ్ము ధమ్ము
నీదే ఉటో ఉటో ఉటో
మనిషి పుట్టుకేందుకు గెలిచి తీరేటందుకు     [2x]

ఆనాడు కూడా రావణ సేన
రాముణ్ణి చూసి ఓ వెక్కెరించెనంట
వానర సేన సమరములోన
పోరాడి మాతో గెలిచేది కల అంటూ
కోతులే కదా అన్న రక్కసులు నాడు
నింగి నీల బొక్క బోర్లా పడ్డ తీరు
ఏం తెలుసు అన్ని గళ్ళా ఎత్తే
బ్యాచ్ ధిమ్మ తిరిగే టట్టు కొట్టు కొట్టు
జాగో జాగో రే జాగో జాగో
గెలుపు వైపుకే భాగో భాగో రే
ఇదే తుది సమరం యే
మీ కరెంటు గండాలలోని మంట
ఆరేది కాదులే చలో చలో
ఆ జయాన్ని ముద్దు పెట్టె జమ్ము ధమ్ము
నీదే ఉటో ఉటో ఉటో
మనిషి పుట్టుకేందుకు గెలిచి తీరేటందుకు     [4x]

Back to Album

Labels: , , , ,