పరవశమే (లిరిక్స్) ~ సీతమ్మ అందాలు రామయ్య సిత్రాలు

Paravasame Song Lyrics in Telugu From Seethamma Andalu Ramayya Sitralu | Raj Tarun | Images | Photos | Pictures | CD Covers
Paravasame Song Lyrics
Song Title: Paravasame
Album: Seethamma Andalu Ramayya Sitralu[2016]
Starring: Raj Tarun, Arthana
Music: Gopi Sunder
Lyrics: Ramajogayya Sastry
Singers: Sachin Warrier, Divya S.Menon

English  | తెలుగు 

పరవశమే (లిరిక్స్)

పరవశమే పరవశమే
ప్రతి నిమిషం ప్రియ మధుమాసమే     [2x ]

ఆహా... అంటోంది నా సంభరం
వొడిలో వాలింది నీలాంభరం
మనసే పసి పావురం
మలపే తన గోపురం
వెతికీ కలిసెను నిన్నీక్షణం
కధలో మలుపు ఈ స్వరం
కలలో నిజం ఈ వరం
అలలై ఎగసేను కోలాహలం
పరవశమే పరవశమే
ప్రతి నిమిషం ప్రియ మధుమాసమే     [2x]

నింగి నీలం ఆకుపచ్చ
నువ్వు నేను జంట విడిపోము
పలుకు రాగం మెరుపు మేఘం
దేహం ప్రాణం మనమై కలిశాము
జతగా ప్రతి జన్మకీ
నువ్వే చెలి జానకి
నీలో సగమై జీవించని
ఎదలో సహవాసమై
వ్యధలో వనవాసమై
నీతో నీడై పయనించని

ఆహా... అంటోంది నా సంభరం
వొడిలో వాలింది నీలాంభరం
మనసే పసి పావురం
మలపే తన గోపురం
వెతికీ కలిసెను నిన్నీక్షణం
కధలో మలుపు ఈ స్వరం
కలలో నిజం ఈ వరం
అలలై ఎగసేను కోలాహలం
పరవశమే పరవశమే
ప్రతి నిమిషం ప్రియ మధుమాసమే     [2x]

Back to Album

Labels: , , , , ,